پكيج نقره ای

پكيج نقره ای

١- طراحي صفحه اختصاصي شامل :
• معرفي مجموعه
• معرفي خدمات
• اطلاعات تماس
• نمايش مجموعه از طريق عكس حداكثر ٥ عكسپكيج نقره اي :
١- طراحي صفحه اختصاصي شامل :
• معرفي مجموعه
• معرفي خدمات
• اطلاعات تماس
• نمايش مجموعه از طريق عكس حداكثر ٥ عكس
٢- مشاوره دو ماه يكبار با ارسال مطالبي همچون مشتري مداري، طراحي مجموعه و …
٣- بهره مندي از تخفيف ١٠ درصدي در خريد از محصولات عروس سنتر
٢- مشاوره دو ماه يكبار با ارسال مطالبي همچون مشتري مداري، طراحي مجموعه و …
٣- بهره مندي از تخفيف ١٠ درصدي در خريد از محصولات عروس سنتر

 

 

فرم درخواست.

در فرم زیر در قسمت توضیحات بیشتر عنوان “درخواست پکیج نقره ای” را وارد نمایید.

ارسال اطلاعات